შემოწმების შედეგი

"Altera Audit" არის აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია Loialte-ს ციფრული მიმართულების Altera-ს (www.altera.ge) პროდუქტი. Loialte-ს მომსახურებათა შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ოფიციალური ვებ გვერდზე www.loialte.com.ge